Har du egna erfarenheter eller idéer du vill dela med dig av? Då kan du söka pengar ur Ulla-Britta Bruuns Minnesfond. Fondens avkastning ska göra det möjligt för förskollärare – eller andra som gör särskilda insatser inom förskoleområdet – att dokumentera sina erfarenheter och därigenom sprida sin kunskap. Ulla-Britta Bruun menade att förskollärare har så mycket kunskap och erfarenhet som aldrig förmedlas vidare.

Du kan inte söka stipendiet för egen fortbildning eller resor.

Stipendet kommer att delas ut på Skolforum, som arrangeras i Stockholm i vecka 44. Tidningen Förskolan bjuder på resa och hotell i samband med utdelningen.

Till ansökan ska bifogas en dokument med en utförlig projektbeskrivning, med syfte, innehåll, metod, dokumentation ochmålgrupp av projektet.Glöm inte ange referenser och hur mycket pengar du/ni ansöker om. Lärarförlaget har optionsrätt vid publicering av eventuell bok eller skrift.

Ansökan kan göras här.

Ansökan måste vara oss tillhanda 1 februari.